Thứ Ba, 19 Tháng Một, 2021

Nguyễn Khắc Trọng

Giới thiệu

0 Bài viết
0 Nhận xét
- Advertisement -

Mới nhất

Chia cả nước thành 7 vùng: Kế thừa quy hoạch đã có hay làm mới?

Quy hoạch vùng hiện trạng và các đề xuất từ trước tới nay TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch...